Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

29 september 2021

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Er is een doorlopende vergadering (met een korte pauze).

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Lokaal plan van aanpak versterking

Portefeuillehouders: Henk Jan Bolding en Kristel Rutgers

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt het plan besproken.

A.04 Visie en uitvoeringsplan toerisme & recreatie

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad worden de visie en het uitvoeringsplan besproken.

B De vergadering wordt om ca. 18.00 uur geschorst voor een pauze. Hervatting van de vergadering om ca. 18.45 uur.

B.05 Bestemmingsplan agro-logistieke weg

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad kan worden gereageerd op de voorgestelde afdoening van zienswijzen en het voorstel het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

B.06 Bestemmingsplan Robbenplaat

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad kan worden gereageerd op het voorstel het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

B.07 Erfgoedvisie Erfgoed op Hogelandster wijze

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt de visie besproken.

B.08 Vastgoedkader

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt het voorgelegde Vastgoedkader besproken.

B.09 Invulling taakstelling investeringen openbare ruimte

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad kan worden gereageerd op de voorgestelde mutaties van de investeringen.

B.10 Gemeenschappelijke regelingen

NB: de begroting 2022 van de GR Afval Regio Centraal Groningen (ARCG) wordt rechtstreeks voor de raadsvergadering van 13 oktober a.s. geagendeerd.

B.11 Rondvraag

B.12 Sluiting