Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

3 november 2021

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 19:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 (Facet-) bestemminsplan gebouwd erfgoed

*Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis*

*Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad worden het bestemminplan en de reacties op de zienswijzen besproken.*

04 Rapportage Raadswerkgroep Burgerberaad - Omgevingsvisie

*De rapportage van de raadswerkgroep wordt besproken ter voorbereiding op besluitvorming door de raad.*

05 Reactie op Vaststellingsbesluit gaswinning Groningen-veld 2021-2022

*Portefeuillehouders: Henk Jan Bolding en Kristel Rutgers.*

 

*Besproken wordt of de raad al dan niet in beroep dient te gaan.*

06 Raadsmemo update bestuursopdracht dienstverlening

*Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding*

*De memo van het college aan de raad wordt besproken.*

07 Consultatie voorgenomen besluit verkoop gemeentehuis

*Portefeuillehouder: Mariƫtte de Visser*

08 Gemeenschappelijke Regelingen

09 Actuele Lange Termijn Agenda

10 Rondvraag

11 Sluiting