Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

28 maart 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Raadsvergadering (oude samenstelling).

 

We staan stil bij het einde van de raadsperiode en nemen we afscheid van de raadsleden die in de nieuwe raadsperiode niet terugkeren. Na afloop van de raadsvergadering nodigen we u van harte uit voor een nazit in Hotel het Gemeentehuis in Uithuizen.

Partners, familieleden en/of andere belangstellenden bij de vergadering aanwezig zijn ook van harte welkom bij deze nazit.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 2 maart 2022, evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

A.05.A Aanwijzen 2e plv. griffier

B Besluitvorming door de raad

De navolgende voorstellen zijn niet behandeld in een raadsoverleg.

B.06 Budgetoverheveling 2021 - 2022

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

De raad wordt gevraagd te besluiten tot de voorgestelde overheveling van budgetten van 2021 naar 2022 en enkele aanvullende besluiten te nemen.

B.07 Mandaat uitgaven vluchtelingen Oekraïne

De raad wordt gevraagd € 100.000,- beschikbaar te stellen voor het voorfinancieren van de kosten voor de opvang van vluchtelingen in de gemeente.

B.08 Besluit op bezwaar inzake drie AVG-verzoeken

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

De raad wordt gevraagd conform voorstel te besluiten op drie aan de raad gerichte verzoeken om informatie op grond van de AVG.

B.09 Vaststellen rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 2022, onderzoek geloofsbrieven en toelating gekozen leden van de raad

Een in te stellen commissie uit de raad adviseert de raad of de op 16 maart 2022 gehouden gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig zijn verlopen, onderzoekt de geloofsbrieven van de voor de raadsperiode 2022 - 2026 gekozen leden van de raad en adviseert over toelating tot de raad.

B.10 Afscheid raadsperiode 2019 - 2022

Er wordt stil gestaan bij het einde van de raadsperiode en afscheid genomen van de raadsleden die in de nieuwe raadsperiode niet terugkeren.

B.11 Sluiting