Agenda - Gemeenteraad Bedum 13 juli 2017

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Voorjaarsnota gemeente Bedum (rv nr 046)

Hamerstuk

Lange Termijn Agenda (LTA) (rv nr 047)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Begroting 2018 en Uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability (GR PNG) (rv nr 048, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Jaarrekening en jaarverslag 2016 gemeente Bedum (rv nr 049, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Dekking herindelingskosten 2017 (rv nr 050, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 051)

Discussiestuk

Sluiting