Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

18 mei 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 18:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 NPG-project Tijd voor Toekomst

De raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen voor het indienen van het project voor het verlenen van een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

A.04 NPG-project Tocamaheerd

De raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen voor het indienen van het project voor het verlenen van een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

A.05 Gemeenschappelijke regelingen

De raad is in de gelegenheid wensen en bedenkingen te uiten naar aanleiding van de begrotingen 2023 van de betreffende gemeenschappelijke regelingen. Tevens liggen de jaarrekeningen 2021 van deze regelingen voor kennisname voor.

A.05.A Begroting 2023 GR Havenschap Groningen Seaports

A.05.B Begroting 2023 GR Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)

A.05.C Begroting 2023 Regio Groningen - Assen

A.06 Rondvraag

A.07 Sluiting