Vergadering

Agenda - Raadsoverleg I

19 januari 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 18:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Bespreken ingekomen brief

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

In de raadsvergadering van 15 december is verzocht een ingekomen brief in bespreking te geven. Het betreft een brief van de gezamenlijke voetbalverenigingen met betrekking tot de harmonisatie van de tarieven voor buitensportaccommodaties.

04 Verklaring van geen bedenkingen Netlaan 1A/Winsum

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorstel.

05 Consultatie garantstelling bibliotheek (Dit agendapunt wordt doorgeschoven)

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Gelegenheid wordt geboden wensen en bedenkingen te uiten op het voornemen van het college om een garantstelling af te geven voor de huurkosten van een door de bibliotheek in Uithuizen te betrekken pand.

(stukken worden nagezonden na college 11-01-22)

06 Gemeenschappelijke Regelingen

07 Rondvraag

08 Sluiting