Vergadering

Agenda - Raadsoverleg II

19 januari 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Jeugdsozenbeleid (Dit agendapunt wordt doorgeschoven)

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorstel..

04 Regiovisie Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugdzorg

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorstel.

05 Rekenkameronderzoek Jeugdzorg

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

 

In het raadsoverleg is gelegenheid te reageren op het rapport van de Rekenkamercommissie

06 Vragen over financieel perspectief dorpshuis Zandeweer

Portefeuillehouder: Mariƫtte de Visser

 

Gelegenheid wordt geboden het college te bevragen over de door het bestuur van het dorpshuis geschetste problematiek.

07 Begrotingen PO en VO Lauwers & Eems

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorstel.

08 Terugblik en vooruitblik op het Lokaal programmaplan NPG

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

 

Er is gelegenheid om te reageren op de door het college opgestelde terugblik en vooruitblik.

09 Bespreken ingekomen brief

Portefeuillehouder: Mariƫtte de Visser

 

In de raadsvergadering van 15 december jl is verzocht in het raadsoverleg gelegenheid te bieden het college te bevragen over het leveren van hulpmiddelen.

10 Gemeenschappelijke regelingen

11 Rondvraag

12 Sluiting