Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

13 januari 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Ingelaste vergadering op verzoek van de fracties.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Het voornemen om de hoeveelheid te winnen gas uit het Groningenveld voor het gas-jaar 2021-2022 naar boven bij te stellen

A.04 De Subsidieregeling verduurzaming en verbetering Groningen (VVG), alsmede het openstellen daarvan door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de gang van zaken op 10 januari jongstleden

A.05 Sluiting