Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

26 januari 2022

Openbare informatieve raadsbijeenkomst

19:00 - 22:00 uur

Openbare informatieve raadsbijeenkomst Versterkingsopgave.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

00 Agenda raadsbijeenkomst 26 januari 2022

01 Opening van de bijeenkomst en mededelingen

02 Beantwoorden van vragen van raadsleden door en gesprek met de heer T.F. Kockelkoren, inspecteur-generaal bij het Staatstoezicht op de Mijnen

03 Ontwikkelingen rond het realiseren van tijdelijke huisvesting ten behoeve van het uitvoeren van de versterking

04 Terugblik en vooruitblik op het Lokaal Programmaplan NPG