Agenda - Gemeenteraad Bedum 21 september 2017

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 27 juni en 13 juli 2017

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Bijgevoegde documenten

Revitalisering en omvorming De Lijnbaan en Ommelanderdrift (rv nr 052)

Hamerstuk

LED verlichting Voetbalvereniging Noordwolde (rv nr 053)

Hamerstuk

Financiƫle verordening gemeente Bedum 2017 (rv nr 054)

Hamerstuk

Nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Bedum 2017 (rv nr 055)

Hamerstuk

Nota reserves en voorzieningen gemeente Bedum 2017 (rv nr 056)

Hamerstuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 057)

Definitieve vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2016 (rv nr 049-b)

Discussiestuk

Sluiting