Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

16 oktober 2019

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

A.2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

A.3 Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 2 oktober, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

B Opiniƫrend

B.6 Begraaf(plaatsen)beleid

De raad bespreekt de voorgestelde kaders als basis voor toekomstig beleid. besluitvorming vindt plaats in een latere vergadering.

C Opiniƫrend en besluitvormend*

*het is mogelijk dat de raad besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt.

C.7 Startnotitie Cultuurvisie

De raad wordt gevraagd de startnotitie vast te stellen.

 

C.8 Verkoop Nieuwe School Uithuizen

D Consultatie

D.9 Subsidieregeling "Plus op vier centrumplannen Het Hogeland 2019"

De raad is in de gelegenheid te reageren op de opgestelde subsidieregeling en eventueel om aanpassingen te verzoeken. De regeling wordt daarna door het college vastgesteld.

E Begroting 2020

E.10 Aanbieding Programma Begroting 2020 (inclusief Meerjarenbegroting)

E.11 Sluiting