Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

6 november 2019

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

20:00 - 20:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1 Opening van de vergadering en mededelingen

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Bekendmaking eerste naam op aanbeveling benoeming burgemeester

De voorzitter van de vertrouwenscommissie doet mededeling wie door de raad bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgedragen wordt om te worden benoemd als eerste kroonbenoemde burgemeester van Het Hogeland.

4 Sluiting