Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

13 november 2019

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - uur

Let op: 'Begrotingsraad' begint om 16.30 uur.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

A.2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

A.3 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 30 oktober 2019 , evenals de lijst van toezeggingen

A.4 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Opiniƫrend en besluitvormend

B.5 Regionaal Beleidsplan Politie

De raad is in de gelegenheid een zienswijze op het beleidsplan in te dienen.

B.6 Programmabegroting 2020 (inclusief Meerjarenraming 2021-2023)

De raad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2020 vast te stellen.

B.7 Sluiting