Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

19 oktober 2017

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 21 september 2017

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Plan dorpshuizen in Zuidwolde en renovatie dorpshuis “De Kern”

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen

Hamerstuk

Evaluatie Meerdoen met minima 2015 en 2016 en nieuwe nota Mee doen! 2017-2019

Hamerstuk

Werkplein Ability

Discussiestuk

Strategisch beleidskader: actualisatie en evaluatie

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen

Discussiestuk

Sluiting