Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

11 mei 2022

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 20:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Bespreking coalitieakkoord "Samen Bouwen"

A.04 Benoeming en be√ędiging wethouders

A.05 Sluiting