Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

18 januari 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Toekomstige huisvesting gemeentelijke organisatie

Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard

 

In het raadsoverleg kan worden gereageerd op de door het college gepresenteerde scenario’s voor de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie en het bestuur.

04 Rondvraag (1e gedeelte)

De vergadering wordt om ca. 18.15 uur onderbroken en om 19.00 uur hervat.

05 Bestemmingsplan Buitengebied Hornsterweg 1 Saaxumhuizen

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

In het raadsoverleg is er, ter voorbereiding op vaststelling door de raad, gelegenheid te reageren op het voorgelegde concept-bestemmingsplan.

06 Afschaffen verplichte sluitingstijden horeca

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

 

In het raadsoverleg is er, ter voorbereiding op besluitvorming door de raad, gelegenheid te reageren op het voorstel de verplichte sluitingstijden van de (openbare) horeca-inrichtingen uit de APV te verwijderen.

07 Rapportage onderzoek Rekenkamercommissie - Toekomstverkenning uitvoering Participatiewet

Portefeuillehouder: Mariette de Visser

 

In het raadsoverleg kan worden gereageerd op een door de lokale Rekenkamercommissie uitgebracht onderzoeksrapport over de (toekomstige)uitvoering van de Participatiewet. In het bijzonder wordt gevraagd in te gaan op de conclusies en aanbevelingen.

08 Krediet energiebesparende maatregelen openluchtzwembaden

Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard

 

In het raadsoverleg kan worden gereageerd op een voorstel om € 605.000,- beschikbaar te stellen voor maatregelen die leiden tot 50% besparing op het gasverbruik door de openluchtzwembaden in Leens, Uithuizen, Warffum en Winsum.

09 Rondvraag (2e gedeelte)

10 Sluiting