Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

15 februari 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 18:15 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Presentatie rapport Routekaart governance Groningen Seaports

In opdracht van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports is door Lysias Advies een rapport opgesteld met een ‘routekaart’ om te komen tot een toekomstbestendige governance (inrichting van bestuur en toezicht) voor de havengebieden en bedrijfsterreinen (Eemshaven en in Delfzijl).

De opstellers zijn gevraagd in het raadsoverleg het rapport te presenteren en toe te lichten.

04 Financiering project Onstaborg

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

In het raadsoverleg is er gelegenheid, ter voorbereiding op besluitvorming door de raad, te reageren op het voorstel het project Onstaborg in Sauwerd niet in te dienen bij Nationaal Programma Groningen, maar daarvoor uit eigen middelen een investeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 770.175,-.;

05 Begroting 2023 Stichting Lauwers & Eems

Portefeuillehouder: Karen Hansems

 

In het raadsoverleg is er gelegenheid op de voorgelegde begroting te reageren en/of daar vragen over te stellen. De begroting dient door de raad te worden vastgesteld.

06 Gemeenschappelijke regelingen:

Veiligheidsregio Groningen: Visie Brandweerzorg Groningen 2030 VERVALLEN

 

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

 

In het raadsoverleg is er gelegenheid te reageren op de aan de raad voor een zienswijze voorgelegde visie en bijbehorende documenten.

07 Rondvraag

08 Sluiting