Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

19 april 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Pilot uitvoering Volkshuisvestingsfonds

04 Verordening Inburgering 2023

05 Rondvraag (1e deel)

06 Fusie onderwijsorganisaties

07 Meerjaren-agenda publieke gezondheid 2023- 2026

08 Gemeenschappelijke regelingen: mededelingen/vragen

09 Rondvraag (2e deel)

10 Sluiting