Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

9 november 2017

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Voortzetting van de vergadering op 9 november met bijdragen in tweede termijn van de fracties

Reactie van het college op de bijdragen in tweede termijn

Bijgevoegde documenten

Vaststelling van de begroting (rv nr 063)

Gemeentelijke heffingen 2018 (rv nr 064)

Dekking herindelingskosten 2017 (rv nr 065)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 066-a)

Begrotingswijzigingen (rv nr 066-b)

agendapunt 3: Ingekomen stukken

zie documenten bij 7 november

Sluiting