Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

12 juli 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Voorjaarsnota + Algemene beschouwingen

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

B Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

_Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er_

_een debat plaats in de raad._

B.06 Voorjaarsnota 2023

_Portefeuillehouder (Financiƫn): Eltjo Dijkhuis_

_De raad wordt gevraagd de Voorjaarsnota 2023 en de daarin opgenomen wijzigingen van de begroting 2023 vast te stellen._

Bijgevoegde documenten

B.07 Sluiting