Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

22 juni 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

20:30 - 22:30 uur

Voortzetting van het raadsoverleg van woensdag 21 juni 2023 met behandeling van de agendapunten 15 t/m 21.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

00 Agenda Raadsoverleg 21 juni 2023

15 Jaarstukken Regio Groningen Assen (RGA)

_Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser_

 

_De raad is in de gelegenheid te reageren op de ontwerpbegroting 2024 van de RGA._

16 Ontwerpbegroting 2024 GR Volkskredietbank Noord Oost Groningen

_Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser_

 

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting._

17 Ontwerp-meerjarenbegroting GR Publiek Vervoer

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerp-meerjarenbegroting._

18 Wijziging GR Publiek Vervoer

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling._

19 Verklaring van geen bedenkingen bouw 50 tijdelijke woningen Treubweg te Uithuizen

20 Bestuursovereenkomst vluchtelingen

21 Rondvraag

22 Sluiting