Vergadering

Agenda - Raadsoverleg

28 juni 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 18:15 uur

Raadsoverleg (agendapunt: Voorjaarsnota 2023)

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Voorjaarsnota 2023

04 Sluiting