Vergadering

Agenda - Raadsoverleg Grote Projecten (openbaar)

27 september 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

15:00 - 18:00 uur

15.00-16.30 uur Gemeentelijke huisvesting

 

16.30-18.00 uur Oostpolder (ihkv zienswijze)

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

00 Agenda Raadsoverleg Grote Projecten 27 september 2023

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Gemeentelijke huisvesting

04 Besluitvormingstraject Oostpolder

05 Sluiting