Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

25 januari 2018

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notuelen raadsvergadering van: 7/9 november 2017, 30 november 2017 en 1 december 2017

Ingekomen stukken / verslag bijgewoonde vergaderingen

Bijgevoegde documenten

Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer

lange termijn agenda

Bijgevoegde documenten

Integraal KindCentrum (afgekort: IKC) "'t Groenland" definitief ontwerp en kredietaanvraag

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Het Hogeland (rechtstreeks geagendeerd)

Verlening pilot Opzet taalhuizen BMWE 2018

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Sluiting