Vergadering

Agenda - Raadsoverleg Grote Projecten (openbaar)

29 november 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

00 Agenda Raadsoverleg Grote Projecten

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Plan van aanpak definitiefase nieuw gemeentehuis

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_Om uitvoering te geven aan het eerder door de raad genomen besluit om te onderzoeken of er een nieuw gemeentehuis gerealiseerd kan worden op de lijn Winsum-Baflo-Warffum is een Plan van aanpak opgesteld voor de definitiefase. De raad wordt gevraagd dit PvA vast te stellen en bijbehorende middelen beschikbaar te stellen._

04 Sluiting