Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

22 februari 2018

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 25 januari 2018

Ingekomen stukken

Planontwikkeling (omgevingsvergunning en krediet) Folkerdastraat 15 t/m 23 te Bedum

Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst Groningen

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen

Bijgevoegde documenten

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingscergunning nieuwbouw "Togtemaarschool" aan De Vlijt te Bedum

Begrotingswijzigingen

Sluiting