Vergadering

Agenda - Raadsoverleg (openbaar)

26 juni 2024

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 22:30 uur

Jaarstukken en VJN

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

02 Vaststellen van de agenda

03 Jaarstukken 2023

04 Voorjaarsnota 2024

05 Sluiting