Agenda - Gemeenteraad Bedum 18 oktober 2018

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Nieuwbouw MFA Sportpark Bedum (rv nr 057)

Discussiestuk

Opening en vaststelling vergadering

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 20 septmeber 2018

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Bijgevoegde documenten

Bestemmingsplan gebouwd erfgoed (rv nr 058)

Discussiestuk

Consultatie Stationsgebied (informerend, rechtstreeks geagendeerd)

Informeren/opinieren

Bijgevoegde documenten

Analyse tekort van het BUIG-budget en verbeterplan 2018 (rv nr 059, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 060)

Sluiting