Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

18 oktober 2018

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Nieuwbouw MFA Sportpark Bedum (rv nr 057)

Discussiestuk

Opening en vaststelling vergadering

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 20 septmeber 2018

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Bijgevoegde documenten

Bestemmingsplan gebouwd erfgoed (rv nr 058)

Discussiestuk

Consultatie Stationsgebied (informerend, rechtstreeks geagendeerd)

Informeren/opinieren

Bijgevoegde documenten

Analyse tekort van het BUIG-budget en verbeterplan 2018 (rv nr 059, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 060)

Sluiting