Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

6 september 2018

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM/ABZ van 5 juli 2018

Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwbouw “Togtemaarschool” aan De Vlijt te Bedum

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning bed & breakfast aan de Bedummerweg 34 te Onderdendam

Aanvraag bijdrage fase 2 voor renovatieen verbouw van dorpshuis “De Kern” in Zuidwolde

Bijgevoegde documenten

Fietsstrategie gemeente Bedum

Ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) van de GR Publieke Gezondheid & Zorg

Rondvraag

Sluiting