Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

7 juni 2018

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM / ABZ van 17 mei 2018

Presentatie van en gesprek met de politie over het Veiligheidsbeeld van Bedum

Krediet vernieuwing behuizing en herinrichting Hertenkamp

Bijgevoegde documenten

Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Groningen

Meerjarenkoers 2018-2021 Veiligheidsregio Groningen

Grondexploitatie Ter Laan IV

Bijgevoegde documenten

Ontwerpbegroting 2019 ARCG

Rondvraag

Sluiting