Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

17 mei 2018

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM / ABZ van 12 april 2018

Presentatie aanleg breedband internet

Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) gemeente Het Hogeland

Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Financiƫn Jeugdhulp (n.a.v. Memo college van b&w d.d. 27 maart 2018 en Rapportage Taskforce sturing uitgaven Jeugdhulp d.d. 21 maart 2018)

Jaarstukken 2017 GR Participatie Noord Groningen (Ability)

Bijstelling begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 GR PG&Z

Rondvraag

Sluiting