Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

8 februari 2018

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM/ABZ van 11 januari 2018

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwbouw “Togtemaarschool” aan De Vlijt te Bedum

Presentatie directeur woningbouwvereniging “ Wierden & Borgen” , de heer R. Kramer

Planontwikkeling (omgevingsvergunning en krediet) Folkerdastraat 15 t/m 23 te Bedum

Bijgevoegde documenten

Najaarsnota 2017 en begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst Groningen

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen

Rondvraag

Sluiting