Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

11 januari 2018

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM/ABZ van 30 november 2017

Presentatie dorpencoördinator mw Jolanda Dijkhuis

Integraak KindCentrum (afgekort: IKC) 't Groenland definitief ontwerp en kredietaanvraag

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Het Hogeland

Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer

Verlenging pilot Opzet Taalhuizen BMWE 2018

Lange termijn Agenda (LTA)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting