Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

4 oktober 2018

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Voorbereidingskrediet t.b.v. nieuwbouw MFA Sportpark Bedum

Bijgevoegde documenten

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM / ABZ van 6 september 2018

Bespreken ingekomen brief over hard rijdend verkeer aan de Westerdijkshorn (memo wordt nagezonden)

Ontwerp-bestemmingsplan gebouwd erfgoed

Rondvraag

Sluiting