Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

31 januari 2018

Raadzaal gemeente Eemsmond te Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 13 december 2017

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Opiniƫrend door de raad

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

(Gewijzigd) Voorstel profielschets, werving en selectie griffier Het Hogeland

Identiteit van de raad

Positionering Werkplein Ability binnen de nieuwe gemeente Het Hogeland

Publicatie over herindeling BMWE

Visie inwonerkracht

Begroting 2018 project herindeling

Rondvraag

Sluiting