Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

23 januari 2018

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer

 Opiniërend door de raad

Verlenging pilot Opzet Taalhuizen BMWE 2018 (gewijzigd voorstel)

 Opiniërend door de raad

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Het Hogeland

 Opiniërend door de raad

Nadere inlichtingen nav beantwoording schriftelijke vragen GBW

Opiniërend door de raad

Motie vreemd aan de orde van de dag

Ingekomen stukken

Besluitvorming door de raad

Besluitenlijst raad 12- en 14 december 2017

Besluitvorming door de raad

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer

Besluitvorming door de raad

Verlenging pilot Opzet Taalhuizen BMWE 2018 (gewijzigd voorstel)

Besluitvorming door de raad

Begrotingswijziging

Besluitvorming door de raad

Sluiting