Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

20 februari 2018

Raadzaal Winsum

18.30 - 22.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Najaarsnota 2017 en begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst Groningen

Opiniërend door de raad

Bestemmingsplan Winsum West - Sportlandschap

Opiniërend door de raad

Toezeggingen

Opiniërend door de raad

Ingekomen stukken

Besluitvorming door de raad

Besluitenlijst 23 januari 2018

 Besluitvorming door de raad

Najaarsnota 2017 en begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst Groningen

Besluitvorming door de raad

Bestemmingsplan Winsum West - Sportlandschap

Besluitvorming door de raad

Toezeggingen

Besluitvorming door de raad

Sluiting