Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

27 maart 2018

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Tracékeuze kortsluiting

Opiniërend door de raad

Wijziging legesverordening in verband met realisatie snel internet

Opiniërend door de raad

Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Ongevingsdienst Groningen

Opiniërend door de raad

Positionering Werkplein Ability in de nieuwe gemeente Het Hogeland

Opiniërend door de raad

Visiedocument Inwonerkracht

Opiniërend door de raad

Begroting herindelingskosten BMWE 2018

Opiniërend door de raad

Beschikbaarstellen budgetten in 2018 in verband met doorgeschoven budgetten 2018

Opiniërend door de raad

Actualisatie begroting 2018 Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg

Opiniërend door de raad

Ingekomen stukken

Besluitvorming door de raad

Besluitenlijst raad 20 februari 2018

Besluitvorming door de raad

Tracékeuze kortsluiting

Besluitvorming door de raad

Wijziging legesverordening in verband met realisatie Snel Internet

Besluitvorming door de raad

Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Besluitvorming door de raad

Positionering Werkplein Ability in de nieuwe gemeente Het Hogeland

Besluitvorming door de raad

Visiedocument Inwonerkracht

Besluitvorming door de raad

Begroting herindelingskosten BMWE 2018

Besluitvorming door de raad

Beschikbaarstellen budgetten in 2018 in verband met doorgeschoven budgetten 2017

Besluitvorming door de raad

Actualisatie begroting 2018 Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg

Besluitvorming door de raad

Begrotingswijzigingen

Besluitvorming door de raad

Sluiting