Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

24 april 2018

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Vaststellen bestemmingsplan Winsum Dorp-De Tirrel

Opiniërend door de raad

Vaststellen bestemmingsplan Winsum Dorp-De Tirrel

Besluitvorming door de raad

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Renovatie kunstgrasveld Winsum

Opiniërend door de raad

Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 en Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018

Opiniërend door de raad

Beschikbaar stellen krediet voor strategische aankoop kavels ten noorden van Adorp

Opiniërend door de raad

Jaarstukken 2018 van de Regio Groningen Assen

Opiniërend door de raad

Motie vreemd aan de orde van de dag

Opiniërend door de raad

Ingekomen stukken

Besluitvorming door de raad

Besluitenlijst raad 27 maart 2018

Besluitvorming door de raad

Renovatie kunstgrasveld Winsum

Besluitvorming door de raad

Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 en Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018

Besluitvorming door de raad

Beschikbaar stellen krediet voor strategische aankoop kavels ten noorden van Adorp

Besluitvorming door de raad

Jaarstukken 2018 van de Regio Groningen Assen

Besluitvorming door de raad

Begrotingswijzigingen

Besluitvorming door de raad

Motie vreemd aan de orde van de dag

Besluitvorming door de raad

Bijgevoegde documenten

Nadere vraagstellingn.a.v. beantwoording vragen GB over de kortsluiting

Opiniërend door de raad

Sluiting