Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

29 mei 2018

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Vaststellen bestemmingsplan Singelweg 20 Sauwerd

Opiniërend door de raad

Vaststellen bestemmingsplan Warffumerweg 10 Rasquert

Opiniërend door de raad

VTH taken Het Hogeland

Opiniërend door de raad

Evaluatie en gewijzigde regeling financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten 2018

 Opiniërend door de raad

Afhandeling zienswijze Schilligeham

Opiniërend door de raad

Meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen 2018-2021

Opiniërend door de raad

Begroting omgevingsdienst Groningen 2019

Opiniërend door de raad

Jaarrekening en Jaarverslag 2017 GR PNG en verantwoording uitvoeringskosten SoZaWe Hoogeland 2017

Opiniërend door de raad

Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Opiniërend door de raad

Zienswijzen ontwerpbegroting 2019 en ontwerpbijstelling programma RIGG in begroting 2018

Opiniërend door de raad

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Veiligheidsregio Groningen

Opiniërend door de raad

Aanwijzen lid werkgeverscommissie kwartiermaker/beoogd griffier

 Opiniërend door de raad

Toezeggingen

Opiniërend door de raad

Ingekomen stukken

Besluitvorming door de raad

Besluitenlijst raad 24 april 2018

Besluitvorming door de raad

Vaststellen bestemmingsplan Singelweg 20 Sauwerd

Besluitvorming door de raad

Vaststellen bestemmingsplan Warffumerweg 10 Rasquert

Besluitvorming door de raad

VTH taken Het Hogeland Raadzaal

Besluitvorming door de raad

Evaluatie en gewijzigde regeling financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten 2018

Besluitvorming door de raad

Afhandeling zienswijze Schilligeham

Besluitvorming door de raad

Meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen 2018-2021

Besluitvorming door de raad

Begroting omgevingsdienst Groningen 2019

Besluitvorming door de raad

Jaarrekening en Jaarverslag 2017 GR PNG en verantwoording uitvoeringskosten SoZaWe Hoogeland 2017

Besluitvorming door de raad

Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Besluitvorming door de raad

Zienswijzen ontwerpbegroting 2019 en ontwerpbijstelling programma RIGG in begroting 2018

 Besluitvorming door de raad

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Veiligheidsregio Groningen

Besluitvorming door de raad

Aanwijzen lid werkgeverscommissie kwartiermaker/beoogd griffier

Besluitvorming door de raad

Toezeggingen

Besluitvorming door de raad

Begrotingswijziging

Besluitvorming door de raad

Nadere inlichtingen over beantwoording vragen Pieterpad Winsum Garnwerd

Opiniërend door de raad

Sluiting