Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

19 juni 2018

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Bestuursrapportage 2018-1

Opiniërend door de raad

Bekrachtigen geheimhouding grondexploitatie

Opiniërend door de raad

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Westerink

 Opiniërend door de raad

Toezeggingen

Opiniërend door de raad

Ingekomen stukken

Besluitvorming door de raad

Besluitenlijst raad 29 mei 2018

Besluitvorming door de raad

Bestuursrapportage 2018-1

Bekrachtigen geheimhouding grondexploitatie

Besluitvorming door de raad

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Westerink

Besluitvorming door de raad

Toezeggingen Raadzaal

Besluitvorming door de raad

Begrotingswijziging

Besluitvorming door de raad

Sluiting