Hogeland Lokaal Centraal


Uw democratie, de inwoners regeren en bepalen op 14, 15 en 16 maart
De politieke partij Hogeland Lokaal Centraal heeft als hoogste doel het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Het Hogeland. Uw belangen willen wij graag behartigen door deel te nemen aan het bestuur van de gemeente Het Hogeland. Op 14,15 en 16 maart kunt u gebruik maken van uw stem en hiermee bepalen hoe uw gemeente er uit moet gaan zien.

Uw stem telt, zeker nu!
In de voormalige gemeenten Bedum,Winsum,Eemsmond en de Marne brachten gemiddeld 68% van de kiesgerechtigden hun stem uit. Tijdens de herindelingsverkiezingen in 2018 brachten nog maar 52% mensen hun stem uit…dat betekent dat maar 52% van de inwoners invloed hebben gehad op het beleid van de gemeente en 48% geen invloed heeft gehad. Wij willen heel graag samen met u invloed uitoefenen en samen bepalen hoe onze leefomgeving en gemeente er uit moet gaan zien de komende jaren. Alstublieft ga stemmen op 14,15 en 16 maart!

Onze kandidaten
Wij hebben 10 kandidaten op de lijst, niet veel maar wel meer dan voldoende. Deze kandidaten wonen verspreid over de gemeente Het Hogeland ,een mooie mix van jong tot oud, ervaring en kennis van de gemeente en geworteld in de samenleving. Samen delen wij ervaring en kennis met elkaar om “daadkrachtig en slagvaardig” te kunnen besturen.

Enkele actiepunten

  1. Geen nieuw en duur gemeentehuis op 1 plek.
  2. Geen coffeeshops.
  3. Meer woningen.
  4. Beter onderhoud openbaar groen.
  5. Meer ruimte voor Agrariërs en Vissers om te kunnen ondernemen.
  6. Samen met bewoners plannen maken en uitvoeren.
  7. Wind en zonne energie opwekken en inwoners laten profiteren.
  8. Geen gerommel met miljoenen maar een betere verdeling van de beschikbare gelden.
  9. Gegarandeerde zorg en jeugdzorg.
  10. Sport toegankelijk voor iedereen.
  11. Werken van de gemeente lokaal aanbesteden en gunnen.