Wie werken er op de griffie?

De griffier en alle griffiemedewerkers tezamen wordt ‘de griffie’ genoemd en zijn allemaal in dienst van de gemeenteraad. De griffier en de medewerkers werken dus allemaal voor de raad, maar wel elk met een eigen taak en aandachtsgebied.

De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad. Elke gemeenteraad moet een griffier hebben en moet daarom een griffier benoemen. De griffier ondersteunt, helpt en adviseert de raad en de raadsleden. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig en ondertekent, samen met de voorzitter van de raad alle officiële stukken van de raad.

De griffie is belangrijk in uw contact met de gemeenteraad. U kunt met al uw vragen en opmerkingen bij hen terecht.

Pieter Norder

Griffier

p.norder@hethogeland.nl
Werkdagen: maandagmiddag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

“De gemeenteraad is voor mij, als griffier, het vertrekpunt. Realiseerde dat de raad het niet alleen kan, maar het samen met het college, de ambtenaren en zeker ook de lokale samenleving moet doen. Het gaat om het samenspel, elkaar helpen en de ander ook iets gunnen. Daar wil ik als griffier van Het Hogeland graag een bijdrage aan leveren”.

Hans Kastermans

Raadsadviseur

h.kastermans@hethogeland.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, vrijdagochtend

Klarina Brands

Adviseur Raadscommunicatie

k.brands@hethogeland.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdagochtend, donderdag

"Als adviseur raadscommunicatie ondersteun ik de gemeenteraad van Het Hogeland bij allerhande communicatievraagstukken. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor de pers als het gaat om de gemeenteraad."

Agnes Penninga

Griffiemedewerker

a.penninga@hethogeland.nl 
Werkdagen: maandagochtend, dinsdag, donderdag

Tineke van der Ziel

Griffiemedewerker

t.vanderziel@hethogeland.nl
Werkdagen: dinsdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend