In contact

Er zijn verschillende manieren om in gesprek te komen met de gemeenteraad. Voor informatie over alles wat met de gemeenteraad te maken heeft, kan je contact opnemen met de griffie. Dit geldt ook voor persvragen. De griffie is te bereiken: 

Stuur je een brief of e-mail, gericht aan de raad? Realiseer je dan dat dit bericht openbaar is en ook op de website van de gemeente als ingekomen stuk wordt gepubliceerd. Wel worden de brieven/e-mails van inwoners altijd geanonimiseerd. Natuurlijk kan je ook rechtstreeks contact opnemen met één van de raadsleden

Inspreken tijdens raadsoverleg

Als inwoner van gemeente Het Hogeland of andere belanghebbende is het mogelijk om (maximaal) 5 minuten in te spreken. Dit is voorafgaand aan de behandeling van een raadsvoorstel dat op de agenda van het raadsoverleg staat. De voorzitter biedt de deelnemers van het raadsoverleg de gelegenheid om vragen te stellen aan de inspreker na het uitspreken van zijn/haar bijdrage. Wil je inspreken tijdens het raadsoverleg? Hiervoor is het belangrijk dat je je aanmeldt. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan het raadsoverleg via griffie@hethogeland.nl. Belangrijke gegevens die bij het aanmelden niet mogen ontbreken zijn naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp dat je aan de orde wilt stellen. Na je aanmelding neemt de griffie contact met je op. 

Wil je inspreken tijdens een raadsoverleg over een niet geagendeerd onderwerp? Dan dien je dit verzoek uiterlijk zeven dagen voor het raadsoverleg te mailen naar griffie@hethogeland.nl. Belangrijke gegevens die bij het aanmelden niet mogen ontbreken zijn naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp dat je aan de orde wilt stellen. Na je aanmelding neemt de griffie contact met je op over de verdere procedure. 

Inspreken tijdens raadsvergadering

Als inwoner van gemeente Het Hogeland of andere belanghebbende is het mogelijk om (maximaal) 5 minuten in te spreken. Dit is voorafgaand aan de behandeling en besluitvorming van een raadsvoorstel dat op de agenda van de raadsvergadering staat. Inspreken tijdens de raadsvergadering kan niet als je al bij het raadsoverleg over het betreffende raadsvoorstel hebt ingesproken. Als er grote wijzigingen in omstandigheden hebben voorgedaan sinds de inspraak tijdens het raadsoverleg, dan mag je wel tijdens de raadsvergadering ‘opnieuw' inspreken. Wil je inspreken tijdens de raadsvergadering? Hiervoor is het belangrijk dat je je aanmeldt. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de raadsvergadering via griffie@hethogeland.nl. Belangrijke gegevens die bij het aanmelden niet mogen ontbreken zijn naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp dat je aan de orde wilt stellen. Na je aanmelding neemt de griffie contact met je op.