In contact

Er zijn verschillende manieren om in gesprek te komen met de gemeenteraad. Voor informatie over alles wat met de gemeenteraad te maken heeft, kan je contact opnemen met de griffie. Dit geldt ook voor persvragen. De griffie is te bereiken: 

Stuur je een brief of e-mail, gericht aan de raad? Realiseer je dan dat dit bericht openbaar is en ook op de website van de gemeente als ingekomen stuk wordt gepubliceerd. Wel worden de brieven/e-mails van inwoners altijd geanonimiseerd. Natuurlijk kan je ook rechtstreeks contact opnemen met één van de raadsleden

Inspreken tijdens raadsoverleg of raadsvergadering

Het is mogelijk om (maximaal) 5 minuten in te spreken over een raadsvoorstel dat op de agenda van een raadsoverleg of raadsvergadering staat. Hiervoor is het belangrijk dat je je aanmeldt. Dit moet minimaal 24 uur van tevoren bij de griffie, via griffie@hethogeland.nl. Belangrijke gegevens die bij het aanmelden niet mogen ontbreken zijn naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp dat je aan de orde wilt stellen. Na je aanmelding neemt de griffie contact met je op.