Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat onze websites voor iedereen makkelijk te gebruiken zijn. Daarom willen we voldoen aan alle eisen van toegankelijkheid. Op deze pagina en in een toegankelijkheidsverklaring vertellen we wat u van ons kunt verwachten. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21 september 2020.

Onze uitgangspunten

  • In de ontwerpprincipes van de gemeente Het Hogeland is toegankelijkheid een voorwaarde.
  • Medewerkers van het Online Team hebben goede kennis van de WCAG 2.1 en als het nodig is worden externe experts ingehuurd.
  • Het online team gebruikt software waarmee toegankelijke content wordt aangeboden en waarmee de mate van toegankelijkheid continu wordt gemonitord.

Verbeterpunten

Volgens een automatische toets voldoet de website grotendeels aan WCAG 2.1 niveau A en AA. Momenteel is er 1 fout op niveau A en zijn er 5 fouten op niveau AA bij ons bekend. Samen met de ontwikkelaar werken we aan een oplossing. Vanaf oktober 2020 laten we een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar alle eisen van toegankelijkheid.

De verbonden website hethogeland.raadsinformatie.nl kunnen we nog niet automatisch controleren. Volgens een onderzoek van de leverancier voldoet die website aan 90% van de eisen.

Pdf-bestanden

De meeste pdf-bestanden op de raadswebsite zijn niet volledig toegankelijk. De pdf-bestanden op de website worden onderzocht en aangepast op toegankelijkheid. Er wordt een verbetertraject gestart waarbij wordt gekeken naar vermindering van het aantal PDF-bestanden en naar toegankelijke alternatieven.

Toegankelijkheidsverklaring

Voor deze website hebben wij een toegankelijkheidsverklaring gemaakt. Hierin staat hoe ver wij zijn met het toegankelijk maken. Ook voor onze andere websites hebben we dat gedaan. Al onze toegankelijkheidsverklaringen staan op de website toegankelijkheidsverklaring.nl.

 

Problemen, vragen en opmerkingen

Als u toch nog problemen ervaart op de website, laat het ons dan weten via online@hethogeland.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Ook als u vragen, opmerkingen of tips heeft dan horen wij dat graag.

Digitoegankelijk

Digitoegankelijk is de Nederlandse naam voor de Europese norm die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Deze norm verwijst naar de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1, niveau A en AA). WCAG bevat richtlijnen over hoe content op websites ook toegankelijk kan worden gemaakt voor mensen met een functiebeperking. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op 4 principes die het fundament voor webtoegankeljkheid leveren: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust.