CDA Het Hogeland


Doe met ons mee!

Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA ook in onze gemeente plaats aan iedereen. Wij zijn allemaal mensen die vanuit een eigen bijzondere overtuiging aan politiek doen en daarnaast een bedrijf runnen, voor de klas staan of ergens vrijwilliger zijn.

CDA Het Hogeland heeft kandidaten uit de hele gemeente, ook uit jouw regio. Al onze mensen stellen zich voor op onze website. Ook kun je daar lezen wat onze standpunten zijn en wat we willen bereiken voor jouw dorp en regio.

Wij gaan graag samen met jou aan de slag, doe je mee?

Onze speerpunten

Balans in wonen

Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen om zowel jongeren, starters en mensen op leeftijd de kans te geven om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Wij willen een goede balans in sociale huur- en koopwoningen. Wij vinden het belangrijk dat dit energiezuinige en levensloopbestendige woningen zijn.
 

Duurzaamheid

Wij zetten in op energiebesparing. Dit door het aanbieden van onafhankelijk en persoonlijk advies-op-maat voor woningeigenaren en huurders. Wij vinden het belangrijk dat verduurzamen voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Lokale initiatieven voor het opwekken van energie geven wij de ruimte. We stimuleren het vergroenen van tuinen en buurten voor een klimaatbestendige woonomgeving.
 

Zorg voor elkaar

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Wie recht heeft op ondersteuning moet dat kunnen krijgen. Wij willen dat de gemeente aandacht heeft voor mantelzorgers en hen actief ondersteunt. Zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten.