ChristenUnie


Voor elkaar
Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in Het Hogeland.

Voor elkaar: zorgen
Wat de ChristenUnie betreft is ieder mens waardevol. Het is belangrijk dat mensen  voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden. Daarbij vinden wij het van het grootste belang dat er goede zorg is voor jong én oud en dat deze zorg lokaal goed toegankelijk is.

Voor elkaar: samen genieten van het mooie Hogeland
Ontspannen dichtbij huis, dat hebben we geleerd tijdens Corona. We wonen in een een prachtig gebied met bijv. De Waddenkust, een uniek Reitdiepgebied, Nationaal Park Lauwersmeergebied en het vele culturele erfgoed dat onze gemeente rijk is. De ChristenUnie wil  ons mooie hogeland meer promoten en ook extra investeren  in fiets- en wandelpaden.

Voor elkaar: 1000 woningen bouwen
In de huidige woningmarkt is er meer vraag dan aanbod. De ChristenUnie fractie van Het Hogeland zal zich de komende jaren sterk maken om 1000 woningen te laten bouwen voor starters, gezinnen én senioren.

Voor elkaar: duurzaam
Bij het bouwen, maar ook in het energiegebruik willen we duurzaamheid stimuleren. We willen de aarde, Gods schepping beter nalaten aan de toekomstige generatie.  Door isolatie en energiebesparing  en coaching willen we ‘ energiearmoede’ voorkomen. De opwek van duurzame energie willen we samen met de energiecoöperaties stimuleren, ook bij gemeentelijke gebouwen.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen, maar om bovenstaande geluid goed te laten horen de komende jaren vragen wij om op 16 maart te stemmen op lijst 3 ChristenUnie Het Hogeland.