GroenLinks


Voor een menselijk, eerlijk en duurzaam Hogeland

GroenLinks is een sociale en groene partij. Dat zijn geen losstaande dingen. We zien de mens altijd in zijn omgeving. Veel inwoners van Het Hogeland voelen zich verbonden met het landschap, ze voelen zich goed in het groen en willen dat daarom ook goed beschermen. Als inwoners van een aardbevingsgemeente zijn we overtuigd dat we over moeten schakelen op duurzame energie. Dat mag volgens GroenLinks niet alleen ten goede komen aan huiseigenaren die zonnepanelen op het dak kunnen leggen, terwijl de buurman in een slecht geïsoleerd huurhuis woont. Misschien anders dan veel andere partijen vinden we diversiteit iets om te vieren en niet iets om bang voor te zijn. Dat geldt voor biodiversiteit in niet altijd strak gemaaide parken. Maar ook voor diversiteit in mensen.

Ieder mens is van waarde. Daarom moeten we er als gemeenschap alles aan doen dat iedereen mee kan doen op het Hogeland. Ongeacht je afkomst, leeftijd, gender, talenten en of je nou een brede of een smalle beurs hebt. Ongeacht hoe en met wie je ook door het leven wil gaan. We discrimineren niet en sluiten niemand uit. GroenLinks zet zich als sociale partij in voor alle Hogelandsters.

Onze speerpunten

De menselijke maat in de gemeentepolitiek

We kijken eerst wat mensen nodig hebben, en dan pas of het binnen de regels past. Geen eindeloze procedures en straffen, maar een gemeente die luistert en meedenkt.
 

Eerlijk delen in groene energie

Alle Hogelandsters profiteren van hier opgewekte groene energie. Dus ruim baan voor goed geïsoleerde (huur)huizen, zon op het dak of een dorpsmolen. Maar geen mega-datacenter of kerncentrale in de Eemshaven.
 

Duurzame keuzes voor de natuur

GroenLinks stimuleert de overgang naar natuurvriendelijke landbouw met oog voor de gezondheid van mens en dier. We herstellen de natuurlijke rijkdom van het Groninger landschap met bloemrijke bermen en ruimte voor de grutto.
 

Gezond wonen in leefbare dorpen

Voor iedereen is een goede en betaalbare woning in de buurt. Geen scheuren in de muren meer, aardbevingsschade wordt snel hersteld. En via veilige wandel- en fietsroutes ben je zo op school, je werk of gewoon weer thuis na een ommetje.