PvdA


De PvdA strijdt voor een goed thuis, een goed leven en een goede toekomst voor iedereen!

De coronacrisis heeft laten zien dat er teveel verdeeldheid en ongelijkheid is in onze gemeente. Een betaalbare woning, werken voor een fatsoenlijk salaris, het steuntje in de rug als je dat nodig hebt, het is voor veel mensen onzeker geworden en dat moet anders. Samen kunnen we dat.

Wij strijden voor betaalbare woningen, vooral voor starters die graag hun thuis in de gemeente willen behouden. In elk dorp moet nieuwbouw mogelijk zijn.

Onderwijs, de ontwikkeling van niet alleen jongeren, is ongelofelijk belangrijk. De PvdA zet zich in voor een leven lang leren, zo hebben wij Vakland Het Hogeland sterk gestimuleerd bij de oprichting en zullen we dat bij de verdere uitbouw blijven doen.

Wij vinden dat armoede in deze wereld niet thuishoort. Complexe schuldenproblematiek bestrijden wij met doelgericht beleid.

Wij willen de agrarische sector helpen de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Het is ons veel waard.

In de energie-transitie speelt onze gemeente een belangrijke rol, door de aanwezigheid van de Eemshaven. Over tien jaar moet de gemeente CO2-neutraal zijn.

Onze kandidaten
 

 1. Mariette de Visser, Eenrum | Wethouder sinds 2014. Sociaal geograaf met  jarenlange overheidservaring. Deskundig en gedreven bestuurder met een sterke verbindende kracht.
   
 2. Janny Klei, Hefswal | Salesmanager bij een uitzendorganisatie. Zet zich in de gemeenteraad in voor onderwerpen die de inwoners van Het Hogeland direct raken.
   
 3. Han Hefting, Winsum | Oud wethouder van de gemeente Beemster. Ruime ervaring met bestuurlijke vraagstukken. Wil de gemeenteraad een sterkere positie geven.
   
 4. Ivo Poll, Wehe-den Hoorn | Zelfstandig jobcoach en organisatieadviseur. Wil de gemeente voortvarender en effectiever laten werken.
   
 5. Jaap Heres, Bedum | Jarenlang raadslid in Bedum en Het Hogeland. Weet als volksvertegenwoordiger pur sang wat er speelt.
   
 6. Geertje Karstens, Niekerk | Gedreven expert in het brede domein van werk, welzijn en jeugd. Kent het reilen en zeilen van gemeenten en provincies vanuit veel posities.
   
 7. Roelf Wierenga, Uithuizen | Oud brandweercommandant, reeds lang steun en toeverlaat van de PvdA-geleding in de raad.
   
 8. Ronald de Haan, Baflo | Zelfstandig jongerenwerker die stevig aan de weg timmert in Het Hogeland. Vindt eigen verantwoordelijkheid en initiatief belangrijk.
   
 9. Mees Breuker, Den Andel | Student Geschiedenisleraar, actief dorpsbewoner. Wil zich blijvend inzetten voor een positieve jongerencultuur in de gemeente.